Polischeck

Jaarlijks uw verzekeringen controleren is heel belangrijk, zodat uw verzekeringen blijven aansluiten bij uw huidige situatie. Wij hebben hiervoor een handige checklist gemaakt.
Geef op alle vragen een antwoord, vul uw gegevens in en klik op verzenden.

1. De waarde van mijn woning en/of inboedel is veranderd

Heeft u een nieuwe – dure – hobby? Of is uw keuken vernieuwd? Dan is de kans groot dat de waarde van uw bezit is toegenomen. En als u kleiner bent gaan wonen, kan de waarde juist zijn afgenomen. Check of de verzekerde waarde op de polis nog steeds klopt.

2. Mijn gezinssamenstelling is veranderd ten opzichte van mijn polis

Trouwen, samenwonen, kinderen krijgen of scheiden. Het heeft allemaal gevolgen voor uw verzekeringen en de premie. Als u met z’n tweeën in plaats van alleen in een huis woont, zullen er immers ook meer spullen in staan. Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Controleer dan ook uw polissen.

3. Mijn woonsituatie is veranderd ten opzichte van mijn laatste polisblad

Bent u verhuist naar een ander type woning van een huurwoning naar een koopwoning of van een appartement naar een eengezinswoning of heeft u een snackbar als buren gekregen. Dit zijn voorbeelden waardoor het risico kan zijn veranderd en is belangrijk om aan ons door te geven.

4. Ik wil informatie om mijn nabestaanden verzorgd achter te laten

Weet u wat de financiële situatie van uw nabestaanden is als u overlijdt? Heeft u bijvoorbeeld de begrafenis geregeld en hoe zit het met uw overlijdensrisicoverzekering? Misschien heeft u inmiddels genoeg gespaard om het verlies aan inkomen op te vangen. Of juist niet.

5. Ik heb verzekeringen/hypotheek/lening elders lopen

Als u uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars heeft ondergebracht, kan het gebeuren dat twee verzekeringen dezelfde dekking bieden. Ga er eens voor zitten en kijk of u dubbel verzekerd bent.

6. Ik wil alles graag onder één dak bij S&G Assurantiën

Al uw verzekeringen, hypotheek en bankzaken ondergebracht bij S&G Assurantiën.

7. Ik wil graag mijn verzekeringen laten nakijken

Misschien ziet u bij een andere verzekeraar een beter aanbod. Vraag dan uw adviseur of hij u ook een soortgelijk aanbod of nog beter kan doen.

8. Ik heb vragen over de clausules/voorwaarden van mijn verzekering

Ik heb de eventuele genoemde clausules op de polisbladen en polisvoorwaarden op juistheid gecontroleerd. Ik ben mij ervan bewust dat bij het niet nakomen van de vermelde clausules en/of polisvoorwaarden, de consequenties voor mijn rekening zijn en de dekking geheel of gedeeltelijk zal komen te vervallen en bij schade geen of gedeeltelijke schadeloosstelling volgt.

9. Ik heb vragen over mijn verplichtingen, verantwoordelijkheden en mede- werkingsplicht zoals in de algemene voorwaarden “De kleine LETTERS”

De verplichtingen, verantwoordelijkheden en medewerkingsplicht staan vermeld in de algemene voorwaarden artikel 11.1 t/m artikel 11.11 die door S&G Assurantiën worden gehanteerd, deze zijn op 14-06-2013 geregistreerd bij de Kamer van koophandel. De algemene voorwaarden staan ook vermeld in het boekje “DE kleine LETTERS” welke op deze site zijn te vinden onder de tegel “dienstverlening”. De algemene voorwaarden heb ik gelezen en ik ben ervan bewust indien ik onjuiste of onvolledige informatie heb verstrekt, de consequenties voor mijn rekening zijn en de verzekeringsmaatschappij bij schade de dekking geheel of gedeeltelijk zal komen te vervallen en bij schade geen of gedeeltelijke schadeloosstelling volgt .

10. Ik heb een andere vraag/opmerking

U kunt het tekstblok hiernaast gebruiken voor uw vraag of opmerking.

Indien u één of meer vragen met ja heeft beantwoord adviseren wij u om direct contact
met ons op te nemen. Bij voorkeur per e-mail: info@sngassurantien.nl of bellen tijdens
kantooruren op telefoonnummer: 0226-354144

  1. JaNee

  2. JaNee

  3. JaNee

  4. JaNee

  5. JaNee

  6. JaNee

  7. JaNee

  8. JaNee

  9. JaNee

  10.JaNee

  Vraag of Opmerkingen

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw Postcode (verplicht)

  Uw huisnummer (verplicht)